Klachten

Klachten

Klachten

N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd is lid van het verbond van Verzekeraars en aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 200.000134

Heeft u een klacht?

Elke melding met daarin het woord 'klacht' is voor ons een klacht. Wij zullen ons best doen om het probleem op te lossen.

U kunt een klacht aan ons melden door een email te sturen naar: klacht@hampden.eu

Beschrijf in uw mail uw klacht zo duidelijk mogelijk en stuur zo nodig relevante stukken mee.

Wanneer krijgt u antwoord?

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht. Binnen 3 weken kunt u van ons een inhoudelijke reactie verwachten. Soms hebben we meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Dan laten wij u weten hoeveel langer we nog nodig hebben.

Niet tevreden over onze oplossing?

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht goed op te pakken. Bent u echter niet tevreden over de uitkomst? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke partij. Wij verlenen volledige medewerking aan een oplossing via de externe klachteninstantie waarbij wij zijn aangesloten: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via www.kifid.nl of de rechter.